Oros anmälan missbruk

Soc gjorde ett hembesök hos min särbo, eftersom han har missbruksproblem. Har gjort 9 oros anmälan. Efter besöket så har han inte varit på jobbet och ingen har sett honom. Jag misstänker att han är på behandlingshem.
Kan soc ta med en person på direkten och placera på behandlingshem?

Närstående

Kommentarer

Hej!

Du har en särbo som har missbruksproblem och nu är han borta, du undrar därför om socialtjänsten kan ta med en person på direkten.

Socialtjänsten tar normalt sätt inte med en person direkt. Det kan hända att en person tas med till beroendeavdelning för en bedömning och om en läkarbedömning visar att personen utsätter sig för direkt livsfara om personen fortsätter missbruk kan ett beslut tas om omedelbart LVM (lagen om vård av missbrukare). Avgiftningen inleds vanligtvis på beroendeavdelning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter