Hjälp med boende

Hej. Har en större skuld hos fogden idag men inväntar en sanering. Då jag varit inneboende med mina två barn hos mina föräldrar så har det nu kommit till en gräns där bråken avlöst varandra och jag snart blir hemlös. Eftersom jag har prickar hos fogden så kan jag ej söka lgh för mig och mina barn och undrar nu om man kan få hjälp av socialen? Ska tillägga att jag har fast inkomst.

Orolig pappa

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du och dina barn är i en besvärlig situation men det låter som att du vill lösa den, så att det blir bra för dig och dina barn.

Socialtjänsten har inte till uppdrag att vara en bostadsförmedling utan skall vara samhällets yttersta skyddsnät. Du har rätt att ansöka om stöd från socialtjänsten som då utreder rätten till bistånd. Om det finns särskilda skäl, sociala eller ekonomiska, så ska hänsyn tas till det.

I Malmö kan du kontakta Hyresrådgivningen, en verksamhet som kan erbjuda stöd för att hitta bostad. Du kan läsa mer om detta på länken nedan:

https://malmo.se/Service/Bygga-och-bo/Hitta-tomt-och-boende/Bostadsradgi...

Vänligen

Soctanterna

Soctanter