Angående bemötande och akut bostad

Jag ställer en fråga åt en tjej som upplever att hon har blivit illa bemött och behandlad hos socialtjänsten både hos handläggaren och (boende enheten).

En ung mamma som har nyligen flyttat till Sverige med sina två små barn. Tjejen är svensk medborgare och har som barn tidigare bott i Sverige tills hennes familj valde att flytta till hemlandet. Tjejen har haft bekymmer med sin man och valde att flytta tillbaka till Sverige som vuxen, eftersom det var hennes enda möjlighet att komma bort från den svåra situation hon hade, och ville börja ett nytt liv med sina två barn. Hon har inga släktingar , nära vänner eller anhöriga. Hon hade lite pengar med sig så hon kunde hyra sig in som inneboende tillfälligt, Hon sökte hjälp hos socialtjänsten och fick försörjningsstöd och en del av hyran. hon betalar ca 9500 kr men får endast 4000 så hon betalar resten av sin egen ficka (försörjningsstödet/pengar för maten), Mannen som hon bodde hos som inneboende vill inte fortsätta ha henne kvar där och hon fick en tidsfrist att hitta någon annastans att bo. det var planerat från början att det skulle vara tillfälligt. Hennes handläggare ger henne varken hjälp eller råd, bara säger att hon måste själv hitta bostad. När hon äntligen fick tips av någon att besöka boende enheten blev hon välldigt strikt och illa bemöt av någon sur sträng personal. nästan utkörd därifrån, trots att hon är väldigt artig och lugn,
Min fråga är. Får en ansvarig inom socialtjänsten i akutläge då hon skulle hamna på gatan bara säga: (ordagrant) Du får klara dig själv. Här får du ingen hjälp. Du borde ha planerat boende innan du har flyttat till Sverige, ÅK TILLBAKS TILL DITT HEMLAND OCH PALANERA DÄRIFRÅN OM DU SKA FLYTTA HIT IGEN. (PS Hon och barnen är svensk medborgare som tidigare sagt). Nu får du gå härifrån eftersom du inte kommer att få någon hjälp.

Tjejen försökte förklara att hon inte har några som helst krav och att hon och barnen bara behövde tak överhuvudet eftersom om några dagar kommer att hamna på gatan.

(OBS:På receptionen försökte hon ta reda på vem hon har träffat och pratat med, men de var så luriga och vägrade ge ett namn på vem hon har träffat och pratat med)

Tack och lov får hon bo på samma plats 20 dagar till mot samma höga hyran.

Hur ska hon göra, vart kan hon vända sig? tacksamma för all tips och råd.

Mamma och barn som hamnar på gatan

Kommentarer

Hej!

Självklart skall en bemötas på ett respektfullt vis när en är i kontakt med en myndighet. Socialtjänsten har även en skyldighet att informera på ett sätt så att den enskilde förstår.

Som enskild har du ett ansvar för att planera för dig själv och din familj. Det stämmer att du behöver ha ordnat en bostad innan du flyttar tillbaka till Sverige efter en utlandsvistelse. Socialtjänsten har inte till uppdrag att vara en bostadsförmedling utan skall vara samhällets yttersta skyddsnät. Din vän har rätt att ansöka om stöd från socialtjänsten och socialtjänsten utreder då rätten till bistånd/hjälp.

Om det däremot handlar om en akut uppkommen situation som inte har kunnat förutses kan den enskilde ansöka om nöd. I en nödbedömning ska hänsyn tas till barnens behov. I ett sådant läge så betyder det att den enskilde har uttömt alla sina resurser för att kunna ordna tak över huvudet via nätverk, vänner eller familj och inte har egna pengar att bekosta tillfälligt boende.

I Malmö finns en verksamhet som heter Bostadsrådgivningen där medborgarna kan få hjälp med att söka bostad. Du kan läsa mer om verksamheten på länken nedan.

https://malmo.se/Service/Bygga-och-bo/Hitta-tomt-och-boende/Bostadsradgi...

Vi hoppas det löser sig till det bästa för kvinnan och hennes barn.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter