Fonder

Räknas gåva från fonder och stiftelser som inkomst?

Ram

Kommentarer

Hej!
Generellt sett räknas alla pengar som du får som inkomst i försörjningsstödshänseende.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter