Paragraf 7

Hej!
Varför kan man inte överklaga LVU PARAGRAF 7?
Mvh Johanna

Johanna 40

Kommentarer

Hej!
Paragraf 7 handlar om ett omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, den reglerar nämndens skyldigheter när ett omedelbart omhändertagande har gjorts och innehåller inget beslut som gäller den enskilde. Där finns därför inget att överklaga.

När ett omedelbart omhändertagande görs utses offentliga biträden till vårdnadshavare och barn.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter