Skyldighet att polisanmäla

Hej!
Vi inom fältassistenterna håller på att ta fram en handlignsplan kring polisanmälningar. Det vore toppen ifall ni har möjlighet att svar på följande frågor : )
1: Är vi inom socialtjänsten skyldiga att polisanmäla om en ungdom har begått ett brott och/eller blivit utsatt för ett brott?
2: Är det en skilland på huruvida ungdomen är under eller över 18år?
3: Finns det en lag på att vi inom socialtjänsten INTE får polisanmäla ett brott?

Stort tack på förhand/Mia

Fältassistent

Kommentarer

Hej.!
Det här är en arbetsfråga som ni bör kunna ta med er chef, alternativt själva slå i lagböckerna.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter