Bidrag till resa

Jag undrar vad som är riktiga riktlinjer för bidrag till utlandsresa för familjehem? Vi arbetar för olika kommuner och de ger oss väldigt olika ersättningar.
Malmö ger max 5000kr ca per år (oavsett om vi reser flera ggr eller om resan kostar mer). Dessutom så betalas de inte ut varje år så man skulle kunna spara ihop till en dyrare resa.
De flesta kommuner betalar hela summan bara de får in kvitton. Och vissa mer generösa kommuner betalar även merkostnader under resan såsom restaurang mat och nöjen. Det räknas utöver det basbelopp på omkostnader som ska täcka mat och nöjen såklart.

För oss här detta blivit ett bekymmer då alka barnen i hushållet inte kan följa med på våra resor. Vår familj har alltid rest även innan vi tog emot barn i vårt hem. Men nu ska vi som familj gå ner i standard istället för att barnen ska leva i vår standard. Konstigt.
Nu har det planerats en resa till Dineyland i Paris. Nu kan ett utav barnen inte följa med eftersom resan går på alldeles för mycket pengar. Och då ska detta barnet åka på skidsemester på sportlovet men inte till Paris i höst.

Hur är tanken kring detta? Är det meningen att familjehemmet ska använda utav arvodet för att kunna ge sina barn lika mycket?
Har varit familjehem sedan 2003. Och det jag har lärt mig är att familjehemsbarn får av vissa kommuner alldeles för mycket och utav andra på tok för lite. En kommun bekostade dyra salong besök såsom påbyggnadsnaglar, rakpermanent special för 2500 kr per gång etc och dessutom flygresor varje månad för umgänge med kontaktfamilj (men inte för umgänge med biologiska föräldrar och syskon).
Medan en kommun ansåg att 500 kr ska räcka till mat, resor och nöjen för en 12-åring 2 hela helger i månaden.

Med detta sagt så borde man ha en mall att gå efter som gäller för alla barn i hela landet. Man ska inte behöva kämpa för att barnen ska få lika behandling.
Så, finns det klara direktiv om vad som gäller? Ska inte barnen få åka på de resor familjehemmet gör?

Linda

Kommentarer

Hej!
Det finns klara direktiv vad gäller ersättning till familjehem, SKL, (Sveriges kommuner och Landsting) ger ut riktlinjer för arvode och omkostnad, och kommunerna följer dem. Du kan söka efter detta på nätet så kan du se var ersättningarna ligger.

Arvode är den ersättning som ska gå till familjehemsföräldrarna, storleken på arvode är kopplat till problematiken på uppdraget. Det är alltså inte en lön, och inte kopplat till att höjas eller sänkas beroende på familjehemsföräldrarnas förmåga, utan på hur omfattande uppdraget är. Dessa pengar ska gå till familjehemsföräldrarna.

Omkostnad är en skattefri ersättning som ska gå till barnet. De utbetalas till familjehemsföräldrarna att förvaltas och fördelas. I omkostnaden ligger ersättning för mat, kläder, el, fritid, semestrar etc, uträknat på hur mycket barn i olika åldrar kostar. Eftersom placerade barn i vissa fall har behov av större ersättning finns det möjlighet att höja grundomkostnaden till högre belopp, dock som mest till det högsta skattefria beloppet. Det är olika beroende på barnets ålder, går att utläsa i SKLs formulär. I omkostnaden ska det finnas möjlighet att spara till semestrar, cyklar eller dylikt som barn behöver.

I fall där barn nyligen har blivit placerade kan det finnas anledning för socialtjänst att bevilja kostnader utöver omkostnaden, eftersom det då inte har funnits möjlighet att spara undan. I övrigt är omkostnaden så väl tilltagen att det är rimligt att det ska täcka det omkostnader som finns. Om ett familjehem får ersättning utöver det högsta skattefria beloppet kan skatteverket begära in underlag som ska visa vad det är som gör att det finns fog för högre skattefri ersättning än den som är rekommenderad av SKL.

Ni har som familjehem ansvar för att fördela och planera så att det blir bra för alla era barn, i det kan vara att anpassa era resor så att alla kan följa med. Vi håller med om att det hade varit önskvärt att alla kommuner hade gjort likadant, då hade ni lättare kunnat planera.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter