Måste jag medverka vid utredning?

Hej

Min sambo och dennes ex ligger i en infekterad vårdnadstvist. Nu vill man ha samtal med barnets familj utöver föräldrarna. Kan jag som sambo till vårdnadshavaren bli kallad för samtal?

Jag finner detta väldigt olustigt då jag själv har en halvdålig relation till mitt barns andra förälder och är rädd att detta på något sätt ska bli "ihopblandat" om vi eventuellt i framtiden skulle komma i så här stor konflikt, vilket jag hoppas man slipper för allas skull.

Jag vill i största möjliga mån hållas utanför deras konflikt som egentligen bara bottnar i att barnets andra förälder inte tycker om min sambo. Kan jag tacka nej till samtal med socialtjänsten gällande deras barn? Barnet bor hos oss endast på lov och en del helger ibland. Barnet har det jättebra hos oss, ingen som helst misshandel av någon art eller annat avvikande. Barnet uttrycker glädje över att vara hos oss, men är ofta ledset då det ska till sin andra förälder igen. Barnet har även sagt att den andra föräldern talat illa om barnets andra förälder när hen är där.

Det känns som jag ofrivilligt blir indragen i deras soppa, som enbart handlar om att den andra föräldern till varje pris vill sabba för barnets andra förälder, väldigt tragiskt. Därför anser jag inte att jag har något att tillägga i detta ärende, jag vill hållas utanför. Kan jag det?

Sambo

Kommentarer

Hej!
Du behöver inte medverka i utredning om du inte önskar, om du blir kallad så kan du nämna de skäl du har och det kommer att noteras i utredningen.

Familjerätten kommer att ta de kontakter som de anser behövs för att få en så bra bild som möjligt av barnets situation. Det är svårt för barn när deras föräldrar bråkar, de har rätt att tycka om båda och ska helst få hållas utanför.

Det är bra att du ser att det blir svårt för barnet när det är konflikter. Vi kan inte svara på vilket värde dina synpunkter skulle få om du medverkade i familjerättsutredning, men som sagt du bestämmer själv om du vill delta.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen
Soctantern

Soctanter