hur lätt med LVU ?

Hur lätt är det egentligen för staten att ta ett barn? alltså omhänderta det? Jag tycker att man läser så fruktansvärda historier på nätet ( och även i verkligheten) där folk har anklagats för att ha misskött sitt barn och sedan förlorat det på helt galna grunder som inte stämmer med verkligheten. Det sägs att att " det ska mycket till" för Soc att ta ett barn från sina föräldrar men det verkar inte så? Jag pratar om LVU nu alltså. Man blir ju mörkrädd

Fundersam

Kommentarer

Hej!
Du kan läsa vilka kriterier som behövs för att använda sig av LVU i lagboken, den finns på nätet och du kan söka på LVU, läs 1,2,3 paragraferna. LVU är en skyddslag, den är till för att skydda barn och unga och är uppdelad på miljö - dvs föräldrarnas omsorgsförmåga och/eller den unges egna beteende.

Att omhänderta barn enligt LVU inget statligt beslut eller något som staten gör. Alla beslut om LVU fattas av socialnämnden på kommunal nivå.

Det är inte enkelt för utomstående att få inblick i vilka anledningarna är och inbyggt i alla LVU mål är att det inte finns samtycke för då är inte lagen möjlig att använda. Detta gör att det ofta finns olika uppfattningar om vad som hänt och vem som behöver göra förändringar i sitt sätt. Vår erfarenhet är att medial uppmärksamhet i perioder pendlar mellan att socialtjänsten inte gör tillräckligt till att socialtjänsten gör för mycket. Detta varierar från vilken källa informationen kommer ifrån eller vem som uttalat sig.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter