Adress

Jag har försörjningsstöd sedan 6 månader tillbaka och har nu ändrat adress måste jag meddela Soc min nya adress eller ser de ändringen i sitt system?

Mvh

Fredrik

Kommentarer

Hej!
Vi råder dig till att anmäla din adressändring till socialtjänsten. Systemen är inte lika snabba som du kan vara och du har även en skyldighet att anmäla alla förändringar till socialtjänsten om du uppbär försörjningsstöd.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter