Jourhem & familjehem

Om man redan är placerad i ett jourhem men trivs jättebra där kan man då fortsätta vara där som familjehem i framtiden om den dagen skulle komma?

Tonåring

Kommentarer

Hej!
Så fint att få läsa om att du trivs jättebra i jourhemmet.

Om ett jourhem vill bli familjehem så kan socialtjänsten utreda om detta skulle kunna fungera för alla. Det är inte helt ovanligt att ett jourhem kan bli familjehem om både barn och jourhem vill det, men det händer också att jourhem vill fortsätta att vara just tillfälliga jourhem. Ofta så vet både jourhem och socialtjänst ifall det skulle vara en möjlighet.

Prata med din socialsekreterare om din önskan så kan du få besked och slipper gå och undra. Lycka till!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter