Npf vuxen

Hej! Om det finns en misstanke om att en förälder har nod och att Det or salad återkommande konflikter mellan ex men också barnen som gör att det återkommande kommer in orosanmälningar till soc... kan soc ”beordra” en utredning eller bara föreslå eller inte ens det?

Minime

Kommentarer

Hej!
Du har frågor kring socialtjänstensutredningar och när det öppnas utredning eller inte.

Om du som privatperson misstänker att ett barn far illa kan du vända dig till socialtjänsten där barnet bor och göra en orosanmälan.
Socialtjänsten kallar då de berörda, vanligtvis vårdnadshavare och barn, till ett möte. Gäller anmälan att det förekommer hot och våld i familjen eller att barnet utsätts för hot eller våld inleds alltid utredning. Om socialtjänsten anser att det ska inledas utredning så kan ingen annan hindra det, de bestämmer själva över beslutet att inleda.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter