Måste man gå på soc samtal?

Skolan har orosanmält mig då det finns misstankar om droger osv osv jag fick gå på piss på skolan och jag pissade negativt, men skolan har gjort en orosanmälan. har fått en kallelse, och då lyder min fråga måste man gå och vad händer om man inte går på ett Soc möte?

alltid redo

Kommentarer

Hej!
Du skriver att din skola du är oroliga för dig och har anmält detta till socialtjänsten. De är skyldiga att göra detta om de känner en oro och nu har socialtjänsten kallat dig på ett möte.

Ett förslag från oss är att du ringer den som skickat kallelsen till mötet på soc. Fråga personen om vad mötet ska handla om och om du måste komma.

Du kan fundera på varför skolan är orolig, gäller det närvaro, betygen eller annat som skolan sett? På ett möte med socialtjänsten handlar det om att tillsammans med dig se vad oron handlar om och om du behöver stöd eller hjälp för att din vardag ska fungera.

Om det finns en stor oro för dig och du uteblir från möten kan det få olika konsekvenser beroende på vad oron handlar om. Det bästa är som vi redan skrivit att du pratar med socialtjänsten som kallat dig om detta och du kan fråga vad som kan hända utifrån hur det är för dig.

Hoppas du och socialtjänsten hittar en gemensam löning som passar.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter