Är det möjligt att söka försörjningsstöd i exempelvis Karlstad om man är skriven i Stockholm?

Med anledningen av att man inte kan ta sig till kontoret i Stockholm, men man har ingenstans att skriva sig i Karlstad.

underlig

Kommentarer

Hej!
Du har alltid rätt att ansöka om försörjningsstöd i kommunen du vistas i det är däremot inte troligt att du kommer att beviljas detta eftersom du är skriven i en annan kommun.

Om du inte har medel att ta dig till din hemkommun kan vistelsekommunen bevilja dig en hemresa.

Om du är inte har en inkomst utan uppbär försörjningsstöd åligger det ändå dig som enskild att planera din flytt till en annan kommun. Det betyder att du själv måste ordna bostad och arbete. Om du kommer att behöva försörjningsstöd i nya kommunen ska du tillsammans med din nuvarande socialtjänst planera detta. Nuvarande kommunen ska då bekosta bland annat första hyran. Det måste också finnas en planering mot självförsörjande som är godtagbar av den kommun du vill flytta till.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter