Snälla hjälp oss....Placerad dotter..

Hej min flicka är placerad på ett akuthem 30 mil bort pga självskadebeteende. Hon har diagnosen adhd men har hållt sej från droger.
Hon fick igår beviljat sin första permision på 24 tim över julafton.
Nu hade de ett`` kisstest´´ och hon ringer förtvivlad hem.. Hon säger att hon inte tagit något.
Kan tillägga att det råkade byta ut tester och att det blev fel för ett par veckor sedan. Kan vi begära ett snabbt blodprov?

Maja

Kommentarer

Hej!
Vi förstår det som att er dotters snabbtest visade positivt på narkotika och att ni önskar ett snabbt blodprov.

Vi kan inte svara på det eftersom akuthemmet har egna rutiner och regler.
Det är inte vanligt att akuthem har tillgång till snabbsvar på blodanalyser, detta tar i regel längre tid och utförs oftare på sjukvårdsinrättningar än på akuthem.

Det låter som en stor besvikelse att er dotters permission drogs in på själva julafton, både för henne och för er. Hoppas att hon får hjälp där hon är och att insatsen hon fått blir till hjälp så att nästa jul kan bli på ett annat vis.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter