Tillfälligt flytt och försörjningsstöd

Mitt barn har tillfälligt flyttat hemifrån. Hen kommer inte att ändra adressen då flytten är tillfällig (Folkbokföringslagen, 8§ (2013:380). Hen behöver ansöka om uppehälle, exl. kostnader för bostad, då är hen hos en vän. Vilket stadsområde ska hen ringa, för att ansöka om försörjningsstöd? Där hen är folkbokförd, eller där hen bor nu.
//Morsan

Morsa 67