Medföljande på möte

Pappan vill ha med en medföljande på möte med socialtjänsten då Han har svårt att förstå svenska regler och sammanhang. Socialtjänsten anser att den personen är olämplig på grund av sekretesskäl mot barnet. Vidare säger Socialtjänsten att att det inte krävs ett beslut.
Jag hävdar att socialtjänsten då ska hänvisa Till vilket lagrum De använder och att det också är ett beslut. Myndigheten kan inte tycka utan bestämmer de något som begränsar pappans rättigheter så är det ett beslut som pappan har rätt att få skriftligt. Eller har vi fel?

, undrande

Kommentarer

Hej!
Det handlar inte om att begränsa pappans rättigheter utan att skydda barnets rätt till integritet. Socialtjänsten arbetar under sekretess och får därför inte delge eller diskutera ärendet med någon oberörd. Detta styrs i Offentlighets- och sekretesslagstiftningen och Socialtjänstlagen.

I en utredning är de berörda parterna och därmed de som har rätt till information, barnet och dess vårdnadshavare.

Det är Socialtjänstens uppgift att förklara på ett sådant sätt att en person, i det här fallet pappan förstår. Har man inte svenska som modersmål och har svårigheter att förstå språket så har man rätt till tolk i samtalet.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter