Familjehemsplaceringar

En familjehemsplaceringar som pappan inte har förstått är frivillig. Han fick heller inte uppgifter att det skulle kosta 1500 kr i månaden. Hur långt sträcker sig myndighetens skyldighet att se till att pappan förstår att det är en frivillig placering och inte en LVU och vilka möjligheter han har att tacka ja och nej?

LLeif

Kommentarer

Hej!
Om vi förstått rätt så handlar detta om en pappa som inte har förstått att barnet är placerat frivilligt eller skillnaden mellan en frivillig placering och en placering enligt LVU.

Det finns en skillnad i socialtjänstens skyldigheter att informera beroende på om pappa är vårdnadshavare eller inte. Socialtjänsten är skyldig att informera när pappa är vårdnadshavare, då har han fått utredning och beslut skickat till sig. Om detta är fallet, och pappa inte kan läsa eller behöver få utredningen förklarad för sig kan han vända sig till den socialtjänst som är ansvarig för ärendet. Om tolk behövs vid samtalet ska socialtjänsten tillhandahålla tolk. Om pappa inte är vårdnadshavare har han inte samma rättigheter, då behöver han höra av sig till socialtjänsten och i samråd med den som är vårdnadshavare gå igenom vad som hänt. Hur sekretessen ser ut är beroende på vad som hänt och hur barnets behov är, socialtjänsten gör en bedömning vilka uppgifter som kan lämnas ut. Även om pappa inte är vårdnadshavare är det betydelsefullt att han är delaktig och förstår vad som sker.

Placering enligt LVU görs när barnets behov inte kan mötas på annat sätt och det inte finns samtycke från vårdnadshavare, eller den unge om den fyllt 15 år. Oavsett vilken lag som är grund för placeringen så är man som förälder skyldig att betala precis som om barnet hade bott hos den andra föräldern eller om barnet bott hemma.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter