Amazon och gåvor

Hej

Vad säger Socialtjänslagen om gåvor från amazon ska man redovisa saker som man har fått?

W

Kommentarer

Hej!
Socialtjänstlagen har inget särskilt att säga om Amazon. Om du får exempelvis ett hus, en gård, en bil eller annat som skulle kunna vara en realiserbar tillgång så måste detta redovisas för att det skulle kunna användas för din försörjning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter