Anonyma orosanmälningar

Tar man anonyma orosanmälningar lika seriöst som andra orosanmälningar?

Em

Kommentarer

Hej!
Det är en viktigt fråga som du ställer och vi ska försöka svara på den så gott det går.

För att göra en orosanmälan behöver du/anmälare inte ha bevis. Det räcker att du misstänker att det finns ett missförhållande för att din anmälan ska tas på allvar.

Om du anmäler som privatperson får du vara anonym, men om du gör en orosanmälan i din yrkesroll måste du uppge ditt namn och var du jobbar.
En orosanmälan kan göras på flera olika sätt. Det kan t.ex. vara skriftligt via brev, e-post, muntligt genom besök hos kommun/socialtjänsten eller via telefon eller sms.

Anmälan görs till socialtjänsten i den kommun där barnet/personen är folkbokfört. I övrigt finns inga särskilda regler för hur en orosanmälan bör vara utformad. Det finns inga rätt eller fel, det viktiga är att orosanmälan genomförs.

Tänk också på att om du upplever att situationen är akut ska du alltid göra anmälan via telefon och sedan komplettera den skriftligt.
Efter att socialtjänsten fått in en orosanmälan är de skyldiga att göra en akut skyddsbedömning inom 24 timmar. Det betyder i regel att de omedelbart reagerar på en anmälan och bedömer om det finns ett missförhållande och i så fall hur allvarligt det är.

Finns misstanke om att barnet är utsatt för våld inleds en utredning direkt, i annat fall genomförs en förhandsbedömning som får ta max 14 dagar.
Om socialtjänsten efter förhandsbedömningen bedömer att det finns risk för missförhållanden inleder de en utredning. Utredningen innebär att de intervjuar familjemedlemmar, närstående, skolpersonal och så vidare för att få en samlad bild av barnets situation.

Som anmälare kan du få information om det har upprättats en utredning eller inte, några detaljer kommer dock inte att kunna lämnas på grund av sekretesslagstiftningen som tillämpas i socialtjänsten.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter