Är mötet obligatoriskt?

Jag fick ett brev från socialen och där står det att rapporten avsen en händelse och står det i som ett led till kommunens alkohol och drogförebyggande så kallas jag till möte. Är detta ett obligatoriskt möte? Eller kan man ringa till dom och säga att det var en engångsföreteelse? för jag brukar kunna sköta mitt drickande utan att bli helt redlös.

Lob orolig för blev kallad till soc

Kommentarer

Hej!
Om vi har förstått din fråga rätt så är du kallad till ett möte med socialtjänsten och om vi har tolkat det rätt så gäller det en vuxen utan barn. Har vi förstått fel får du bara höra av dig igen!

Alla insatser via socialtjänstlagen bygger på frivillighet.
När en rapport inkommer från polisen till socialtjänsten utifrån att du blivit omhändertagen, utifrån (LOB) - Lagen om tillfälligt omhändertagande av berusad, då kallas du till ett möte hos socialtjänsten för att tillsammans gå igenom händelse, samtala om alkohol och droger och få information om tillgängliga stöd, råd och behandlingsinsatser.

Mötet är frivilligt men om du har minderåriga barn och inte medverkar vid mötet, så skickas efter två försök till möte, en orosanmälan avseende hur barnet/barnen har det.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter