Hur ska jag tolka? Hur länge är " över tid?"

Jag behöver prata med dig kring vårdplanen och delge vad du ser som samtycke. Vi har ju sagt att vi ser att din dotter ska vara placerad i ett familjehem över tid och du säger att du ska försöka få hem henne så fort du kan. Det blir problematiskt.

Önskar er fina helger.

Med vänlig hälsning

Johanna40

Kommentarer

Hej!
Vi förstår det som att Socialtjänsten har fattat ett beslut om att placera din dotter i familjehem men att du har frågor kring hur länge hon skall vara placerad. Vi förstår det också som att handläggaren vill prata med dig om vårdplanen för din dotter.

I vårdplanen beskriver man vilka svårigheter som finns, vad som behöver förändras och på vilket sätt det skall ske. Genom att gå igenom vårdplanen får du förhoppningsvis en bättre bild av vad Socialtjänsten ser för behov av förändring för att en hemflytt skall kunna ske. Du får också möjlighet att ställa frågor direkt till handläggaren.

Vårt råd är därför att kontakta handläggaren för att boka in ett möte.

Vi önskar dig också trevlig helg!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter