Omprövning av LVU mm

Hej !

Min son har varit omhändertagen enligt LVU sedan den 6 maj 2019.
LVUt har överklagats till förvaltningsrätten och nu senast till Kammarrätten som biföll socialtjänstens yrkande om att LVU ska kvarstå. Beslutet från Kammarrätten kom den 11 november 2019.
Det är sju månader sedan LVUt gjordes och under dom här sju månaderna har jag sagt till socialtjänsten minst en gång i månaden att jag kräver att en hemtagningsutredning ska starta. Socialtjänsten har varje gång nekat mig en hemtagningsutredning och hävdat att det inte går att göra en sådan utredning pga att förvaltningsrätt och kammarrätt har beslutat att LVU ska kvarstå.
Den 28 november fick jag nog och tog fram socialtjänstens lag där det står klart och tydligt att socialtjänsten måste starta en hemtagningsutredning när vårdnadshavaren önskar detta. Efter det startade socialtjänsten en hemtagningsutredning.
Min son har under sju månaders tid varit placerad i ett jourhem och skapat en anknytning till den familjen och för några dagar sedan har socialtjänsten skolat in min son i ett permanent familjehem där min son nu bor sedan en vecka tillbaka.
Socialtjänsten har inte informerat mig om att min son redan flyttat in till familjen och det var överenskommet att min son skulle skolas in långsamt , hela december månad ut.
Socialtjänsten berättade för mig att dom inte har närvarat vid inskolningen av den nya familjen och att det helt och hållet har skötts på egen hand av jourhemsmamman och den nya familjen.
Socialtjänsten har också skickat in en flyttanmälan till skatteverket om att folkbokföra min son i den nya familjen, detta har också skett utan min vetskap.
Det här känns verkligen inte rätt någonstans.
Får man verkligen göra såhär och bete sig såhär som myndighet ?
Socialtjänsten har verkligen trampat sönder det lilla som fanns kvar av mitt hjärta. Känner mig helt förstörd. Det värsta är att jag ser hur fruktansvärt dåligt min 2 åriga son mår av det här och hur han tar skada av det här , men jag får inte och kan inte göra någonting för att hjälpa honom. Jag sitter och ser på när socialtjänsten långsamt torterar och förstör min älskade son.

När socialtjänsten gjorde LVUt den 6 maj, skrevs en grund och anledning till varför dom gjorde ett LVU. Den grunden och anledningen har sedan ändrats i den senaste vårdplanen inför det permanenta familjehemmet och nu har det helt plötsligt tillkommit andra saker som socialtjänsten hävdar är grunden och anledningen till LVUt. Om socialtjänsten hela tiden lägger till och ändrar grunden och anledningen till LVUt så har ju jag aldrig någon chans att få hem min son igen. Socialtjänsten tar till med saker som att jag för 6 år sedan har sökt hjälp och rådgivning för ett cannabismissbruk.
Socialtjänsten använder sig av rena lögner för att få mer grund och anledning till att ha fortsatt LVU. Detta är för mig totalt vansinne. Jag har bevis för att varenda påstående av socialtjänsten är ren lögn, det finns inspelningar av hela samtal/ möten med socialtjänsten, inspelningar av hela umgängen med min son och socialtjänstens händelseförteckningar.
JO håller på och utreder LVUt av min son och utredningen har pågått sedan den 12 augusti.
JO kan endast lämna kritik till socialtjänsten om dom tycker att det behövs men dom kan inte ändra ett beslut som socialtjänsten gjort.
Allt tar sådan fruktansvärd lång tid och det behövs en ändring omgående för att min son inte ska fara mer illa.

Kan jag polisanmäla socialtjänsten för tjänstefel och felaktig myndighetsutövning?
Har frågat advokat men får inget direkt svar.
Vill höra med er om det.

Är en hemtagningsutredning samma sak som att begära omprövning av LVU ?
Om inte, vad är skillnaden och när kan man begära omprövning av LVUt ?
Kan man begära omprövning av LVUt trots att kammarrätten den 11 november beslutat att LVU ska kvarstå ? Kammarrättens beslut är ju då jag överklagat det allra första beslutet om LVU vård den 6 maj.

Har även frågat min advokat om detta men jag får ett väldigt oklart svar och advokaten är svår att få tag på. Det känns bättre att få svaret av några som jobbar inom socialtjänsten. ( ni har allra bäst koll, i alla fall ni här).
Barnperspektivet och det humana perspektivet är helt borta och i stället har LVUt för min son blivit en slags hatkampanj och något personligt riktat emot mig.
Jag vet inte vart jag ska vända min eller vad jag ska ta mig till. Snälla hjälp. Det finns en gräns för hur mycket man orkar med.

Tack på förhand och ber om ursäkt för att det blev lite mycket för er att läsa.

Med vänlig hälsning,
Änglamamma

Änglamamma

Kommentarer

Hej!
Du har många frågor, och vi ska se om de går att svara på i tur och ordning, annars får du skriva och fråga igen.

Du har redan överklagat beslutet om omhändertagande, vilket innebär att vi tänker att du har koll på din möjlighet att överklaga beslut. Under tiden som ett ärende är i rättegångsprocess så inleds inte någon ny utredning, detta får vänta tills dom fallit. Efter det är det möjligt att åter begära LVU vårdens upphörande, och socialtjänsten ska då inleda utredning enligt 11 kap 1,2 § SoL. En utredning ska göras skyndsamt, och avslutas inom fyra månader, därefter kommer ett nytt beslut, som du i din tur kan överklaga ifall du anser att det går dig emot.

När ett barn är omhändertaget enligt 2 § LVU ska vården övervägas var sjätte månad från det att den inleddes, detta ska ske oavsett om ärendet är i rättegång eller under utredning eller inte. Detta är inget nytt beslut och heller inte överklagningsbart. Du har rätt att få veta när det ska ske, och du kan begära att få inställelse till nämnden när ditt ärende tas upp. Vad gäller att ditt barn placerats i nytt familjehem ska det finnas ett placeringsbeslut enligt 11 § LVU, vilket du ska få skickat hem till dig.

Du pratar om omprövning, i lagtext så används det vid LVU i beteendefallen, alltså §3, och är inte användbart när ett barn är omhändertaget enligt §2, miljöfallen. Du kan begära vårdens upphörande, eller överklaga beslut.

Den instans du vänder dig till när du vill klaga på socialtjänstens arbete är IVO, du hittar kontaktuppgifter till dem på nätet.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter