Påverkad på ett soc möte

Får man vara påverkad under ett soc möte? Handlar om en 19 åring. Då menar jag väldigt påverkad till den nivån att det märks tydligt på en och att det både är alkohol och droger inblandat. Kan det vara en konsekvens om man har droger på sig också? Kontaktas polisen eller avvisas man bara ifrån byggnaden?

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Det finns ingen regel om att man inte får komma påverkad till socialtjänsten. En del av dem som uppsöker socialtjänsten har allvarliga missbruksproblem och en del av socialtjänstens arbete innebär att man utreder och beviljar insatser mot missbruk.

Det är upp till den enskilda handläggaren att bedöma om det är säkert eller lämpligt att ta emot en kraftigt påverkad person. Med en så ung människa som 19 år bör man agera och erbjuda stöd och hjälp alternativt gå in med tvångsmedel i form av LVU (Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga) om detta behövs.

Att inneha eller använda droger är ett lagbrott och det är polis och rättsväsende som hanterar detta. Socialtjänsten kan anmäla dessa brott men det är upp till polisen att agera och utreda.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter