Hemtagningbegäran

Hej vart ansöker jag om en hemtagningsbegäran ? Vart skall jag vända mig ? Hur går jag tillväga ?

Trasig mamma

Kommentarer

Hej!

Det framgår inte i din fråga om det gäller LVU placerat barn men vi svarar på frågan utifrån det.

Föräldrarna till LVU-placerade barn kan när som helst under vårdtiden hos socialtjänsten begära att vården ska upphöra och att barnet ska flytta tillbaka hem. Ett barn som fyllt 15 år kan också själv begära vårdens upphörande. Du säger till handläggaren på socialtjänsten att du vill att barnet ska flytta hem.
För att socialnämnden ska kunna ta ställning till en begäran om att vård enligt LVU ska upphöra inleds en utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen(SoL).

En utredning som inleds av denna orsak är det som brukar kallas för en hemtagningsutredning. Vid en utredning som gäller ett barns behov av skydd eller stöd är också bestämmelserna i 11 kap 2 § SoL tillämpliga. Det innebär bland annat att utredningen ska bedrivas skyndsamt och i normalfallet vara slutförd senast inom fyra månader enligt 11 kap 2 § 2 st SoL.

Socialnämnden ska oavsett hemtagningsbegäran göra en övervägning var sjätte månad, där de överväger om vård med stöd av LVU ska fortsätta eller avslutas.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter