Föräldrarledighet

Hej!
Min man har en dotter på 6 år sedan tidigare förhållande och vi har tre söner tillsammans. När vi fick första och andra sonen fick bonusdottern gå som vanligt på förskolan, pappans schema. Nu när hon börjat på förskoleklass och vi fått sista sonen hävdar fritids att hon inte har rätt att vara där för att jag är föräldraledig.
Det kan väl inte stämma? Jag har ju inte vårdnaden av henne. Det är väl vårdnadshavares shemans som gäller och inte en bonusförälder?
Tacksam för svar

Mamman

Kommentarer

Hej!

Vi på Soctanter är bra på frågor som gäller social problematik såsom missbruk, hemlöshet, barn som far illa och dylikt.

Vårt råd är att du kontaktar Förskoleförvaltningen i din kommun och ställer dina frågor. Mer information hittar du nedan:

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-til...

Vänligen

Soctanterna

Soctanter