Skatteåterbäring

Skolungdomar får tjäna ett basbelopp per år utan att det påverkar deras/förälderns försörjningsstöd. Förvaltningsrätten hänvisar till kammarrättsbeslut när man godkänner att kommunen minskar försörjningsstödet motsvarande elevens skatteåterbäring, dvs ca 30% av lönen - var är logiken?

Undrande

Kommentarer

Hej!

Som du skriver kan ungdomar där föräldrarna har försörjningsstöd tjäna upp till ett prisbasbelopp per år utan att det påverkar föräldrarnas försörjningsstöd. Detta regleras i SoL 4 kap 1a§.

Om ungdomen har inkomster som överstiger basbeloppet för det året gör socialtjänsten en individuell bedömning.

Soctanter på nätet är en rådgivningstjänst dit man kan vända sig för att ställa frågor som har med social problematik. Vi kan inte ta ställning till hur beslut fattas i svenska domstolar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter