Ersättning för sveda och värk

Flicka, 15 år, fått ersättning på 5000 kr för sveda och värk. Ersättningen kom på mammans konto men försäkringsbolagets meddelande att det var dotterns ersättning för sveda och värk.
Soc tog inte hänsyn till detta utan av räknade detta mot familjens stöd.
Kan detta vara rätt?

Bonusmormor

Kommentarer

Hej!

Det är lite svårt att svara på din fråga utan att ha all information kring försäkringsbolagets motivering. Det är viktigt att man uppger vad det är för inkomst man fått och att redovisa underlaget från försäkringsbolaget när man ansöker om försörjningsstöd.

Generellt sätt räknas inte en ersättning för sveda och värk, till ett barn, från ett försäkringsbolag upp som inkomster när föräldrarnas försörjningsstöd beräknas.

Vårt råd är att prata med handläggaren som fattat beslutet och fråga varför ersättningen till dottern räknats med.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter