Ekonomiskt bistånd

För vilken månad ansöker man, är det för månaden som varit eller kommande?

KIT

Kommentarer

Hej!

När du ansöker om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten så är det fr.o.m. det datum som du ansökt som du kan beviljas bistånd.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter