Går det att få försörjningsstöd utan folkbokföringsadress?

Alltså själva stödet förutom pengar till hyran.

underlig

Kommentarer

Hej!

Din fråga gäller om du kan få försörjningsstöd om du inte har en folkbokföringsadress. Vi tänker att det du menar är det man kallar riksnormen som är en del av försörjningsstöd. Riksnormen är tänkt att täcka skäliga kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och radio- och TV-avgift. Kostnader för hyra med mera ansöker man om separat. Riksnormen för 2019 för en ensamstående är 4080 kronor.

Bor du i Sverige så är grundregeln att du ska vara folkbokförd där du faktiskt bor, dvs. där du regelbundet sover. Detta gäller oavsett boendeform så du kan exempelvis även vara inneboende eller hyra i andra hand och skriva dig på den adressen.

Eftersom många rättigheter beror på om du är folkbokförd och var, exempelvis för att kunna söka och få olika bidrag, så är det viktigt att ha en folkbokföringsadress.

Har du bott utanför Sverige behöver du kontakta Skatteverket och anmäla att du flyttat till Sverige.

Du ansöker om försörjningsstöd i den kommun där du bor. Om du saknar boende eller det är oklart vilken kommun du tillhör ansöker du i den kommunen som du har starkast anknytning till. Socialtjänsten utreder även vilken hjälp du är berättigad till beroende på om du har eller inte har tillstånd att vistas i Sverige.

Hoppas att vårt svar har varit till hjälp för dig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter