Självmordsnära vän, orosanmälan?

Hej! Vilken bra sida! Har läst igenom massa frågor och svar men känner ändå inte att jag fått svar nog.

Har en vän som mått psykiskt dåligt under lång tid. Hen har kontakt med psykiatrin men har blivit helt oerhört dåligt bemött. Alltså verkligen helt fruktansvärt. Och hen är inte ensam om det och läkaren som rått för det har fått sparken. Problemet är bara att hon ändå inte får hjälp. Trots flertal självmordsförsök. Hen får gå hem med en klapp på axeln och ett lycka till. Vi är flera som förgås av oro. Allt blir bara värre och värre. Hon har kontakt med socialen men ingen där verkar helt förstå hens sits heller. Vad kan vi göra? Kan vi göra en orosanmälan? Ockupera psykiatrin och inte gå förrens hen fått hjälp? Vi kommer behöva begrava hen snart annars.

Förtvivlad vän.
2019-12-13 22:53

Hej!

Vad kul att du tycker om vår sida.

Du skriver om din vän som under lång tid haft psykisk ohälsa och även gjort självmordsförsök. Din vän har blivit dåligt bemött av läkare inom psykiatrin och upplever att hen inte får hjälp. Att ni som finns nära hen är oroliga kan lätt förstås.

En orosanmälan för en vuxen person kan man göra till socialtjänsten då det gäller missbruk. När det gäller psykisk ohälsa är det sjukvården man ska vända sig till. Sjukvården tar inte emot orosanmälningar så som socialtjänsten gör.
Både socialtjänsten och sjukvården arbetar huvudsakligen utifrån att personer söker hjälp frivilligt. Socialtjänsten genom Socialtjänstlagen och sjukvården genom Hälso- och sjukvårdslagen.

Det finns dock möjlighet till tvång både inom socialtjänst och sjukvård. Inom sjukvården är det med stöd av LPT (Lag om psykiatrisk tvångsvård).

Förutsättningar för tvångsvård är som följer:
3 § Tvångsvård får ges endast om patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt
- har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård), eller
- behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård (öppen psykiatrisk tvångsvård).
För att bli omhändertagen enligt LPT ska ett vårdintyg skrivas efter läkarbedömning sedan ska en chefsöverläkare fatta beslut om intagning det får inte vara en och samma läkare som skriver vårdintyg och fattar beslut om intagning.

En vuxen person har själv att bestämma om hen vill söka sjukvårdshjälp. Om det är akut fara för någons liv kan polis ta beslut om att föra personen till sjukvården för bedömning ytterligare ett alternativ är en läkarbil som kan göra bedömning på plats.

Annars är det att försöka motivera personen till att söka hjälp.

Vi hoppas att vårt svar har varit till hjälp.

Vänligen

Soctanterna