Utredning

Hej jag har anmält min man för massa falska saker som aldrig hänt o vi har haft en utredning angående anmälan orosanmällan
Vi haft samma problem för nån år sen anklaga varandra för massa saker som inte skett VD ska soc säga angående utredningen kommer dom ta våra barn

Oroligmamma

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du har anmält din man för saker som inte skett, att du och din man även tidigare anklagat varandra för saker som inte skett. Det är olyckligt, framförallt för barnen, när föräldrarna inte kan samarbeta i föräldraskapet.

Soctanter på nätet är ett forum, där man kan ställa allmänna frågor kring socialtjänsten. Vi har inte möjlighet att ge dig ett svar kring vilka beslut som kan komma att fattas i ditt enskilda ärende. Har du en oro kring det hänvisar vi dig att kontakta handläggaren.

Vi hoppas att du och din före detta man kan få hjälp och stöttning i föräldraskapet så att era barn får tillgång till två omsorgsfulla föräldrar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter