Barnen bosätter sig utomlands

Vad händer om endast våra barn åker utomlands och bosätter sig där varaktigt (med mor- och farföräldrar) under pågående utredning? Det var nämligen planerat långt innan utredningen startades. Mamman kommer också att flytta med men inte nu direkt.

Fire

Kommentarer

Hej!

Din fråga gäller vad som händer om barn under pågående utredning flyttar utomland med sina mor och farföräldrar.

När det gäller en påbörjad utredning är socialnämnden skyldig att slutföra utredningen och fatta beslut i ärendet även om barnet byter vistelsekommun.
Enligt SoL Socialtjänstlagen ska socialnämnden ge sitt godkännande om barn ska bo stadigvarande hos annan än föräldrarna/ vårdnadshavarna.

Vad som skulle bli konsekvensen för just er familj om barnen flyttar utomlands kan vi inte uttala oss om. Vi råder er att prata med handläggarna som är ansvariga för utredningen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter