Orolig

Hej jag vill gärna veta har så svårt och är så orolig orolig för dom ska ta mina barn
Då har jag anmält min sambo för massa saker som aldrig hänt falska anklaagerse och vi haft soc utredning i 4månader nu ska vi få veta vad ska hända är så orolig
Jag anmält saker som aldrig har hänt fast vi sköter oss o tar hand om våra barn och allt
Vad kommer soc säga vad ska det hända?

Orolig

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du uppgett falska uppgifter om din sambo och att socialtjänsten fått in och utrett anmälningar avseende dina barn. Det är omöjligt för oss att veta vad handläggarna kommer att säga eller vad som framöver kommer att hända. Vi tänker att det är jätteviktigt att du informerar dig om vad för information som framkommit under utredningen och vilken bedömning handläggarna gör.

Vad Socialtjänsten tittar på är vad barnen behöver och hur de kan få sina behov tillgodosedda. I fall där det finns konflikter och svårigheter hos föräldrar att samarbeta så kan man vända sig till Familjerättsbyrån i er kommun för att få hjälp och stöd.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter