ADHD

Hej
Är en person som har ADHD och Dyslexi. Är aktuell inom Socialtjänsten vuxenenhten p g a missbruk och boende. Socialtjänsten ställer höga krav på mig som söka boende, lämna rapporter varje månad, beaktar inte studier eller ekonomi som försöker handskas med. Har fått mer än 15 beviljande samt avslag från CSN på studiehjälpmedel,(pga csn beaktar fördelad poäng per vecka och inte praktiskt studietid som är mycket) innebär att min inkomst varit väldigt rörligt. Nu undersöks möjlighet få aktivitetsersättning under studie gång vilket inneburit läkarutlåtande men som ej kunna genomföras än pga läkare sjukskrivit sig vid flera tillfälle i samband med långa köer till bokning.

Fråga
Vilka skyldigheter har Socialtjänsten gentemot personer som lyder av ADHD faställd diganos. Min socialtjänst varken beaktar eller har förståelse för min situation. En helhetsbedömning är ingenting som de gör. Min kommun gör för närvarande budget nedskärningar och under den perioden brukar de var så hänsynslösa det bara går att vara för en Socialtjänst. Deras omdömde har påverkat mig hälsomässigt och studierna

Tack för hjälp

AD

Kommentarer

Hej!

Det låter som att du är i en svår situation där du upplever att Dyslexi och ADHD påverkar dina möjligheter att följa den planering som Socialtjänsten har för att du skall ha rätt till bistånd.

Socialtjänsten har ett ansvar gentemot alla som erhåller stöd och insatser att arbeta stärkande och motiverande. Socialtjänsten har inte till uppgift att frånta personen dess förmåga, rättighet eller skyldighet att ta ansvar för- och förändra sin situation. Det kan finnas vissa grundläggande krav för vad personen behöver göra för att ha rätt till bistånd från Socialtjänsten men samtidigt behöver man titta på den individuella situationen, personens förutsättningar och möjligheter att göra detta. Det skall vara rimliga krav.

Vi föreslår därför att du pratar med dina handläggare på ekonomi och vuxenenheten om vilka svårigheter du har att utföra alla moment som krävs och om det finns möjlighet till en annan planering eller mer stöttning i att kunna följa gällande planering.

Det låter även som om du hamnat i kläm vad gäller utredning för aktivitetsersättning. Här behöver du ta kontakt med vårdinrättningen som skall utreda dig. Kanske finns det möjlighet att en annan läkare utreder dig?

Vänligen

Soctanterna

Soctanter