Fråga avseende Syster

Hej,
Kortfattat:
Min syster flyttade och blev aktuell inom en kommun på vuxenenheten pga familjproblematik. Hon flyttade vid flera tillfällen till jourhem och Socialtjänst vid 18 årsålder godkänt hennes flytt till en annan kommun p g a studier. Därefter godkändes att hon flyttar studier från Folkhögskola till Gymnasiet. Av Socialtänst fick boende med stöd under studieperiod och blev lovad att få boende upp till 3 år om hon klarar studier. Efter första år klarade hon studier men Socialtjänst avslog ansökan om fortsatt boende.

I dagsläget har Socialtänsten i den första kommunen vägrat ta ansvar för henne och hänsivar till vistelsekommunens ansvar. Min syster har både levt ute på gatan, hos vänner och lever under usla förhållanden. Studierna påverkats mot negativriktning.
Socialtjänst i den första kommunen godkände från början flytt och studier i kommunen hon flyttade till pga förföljelse.

Socialtjänst istället för lösning orsakat problem för henne gentemot henne varvid hennes mor och flera familjemedlemar inte har kontakt med henne längre. Nu när hon fyllt 20 år vägrar de ta ansvar och jag som lever under usla förhållanden vill hjälpa syster men har varken tid, ekonomi eller förutsättningar i övrigt

Vad rekommenderar ni att jag gör.

Övrigt
Socialtjänsten i den första kommunen bör skämmas över den mentalitet de tillämpar nu förtiden. När de har pengar separerar de familj, när deras budget inte räcker för i år släpper de ansvaret som om de inte haft ett ansvar från början.

Häslningar
Ororlig bror

Syster

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att din syster hamnat i en svår situation och att ni båda är besvikna på Värnamo kommun.

Du skriver att din syster studerar i Stockholm och har haft hjälp från socialtjänsten med boende. Du skriver att socialtjänsten har avslagit din systers ansökan om boende och att hon flyttar runt till olika vänner eller vistas på gatan.

För att beviljas bistånd till boende från socialtjänsten krävs att man har särskilda behov eller svårigheter som gör att man på egen hand inte kan hitta en bostad. Som du säkert vet är socialtjänsten det yttersta skyddsnätet i samhället och insatser kan endast beviljas när alla andra möjligheter är uttömda. När man är vuxen och myndig har man ett eget ansvar för sin situation och det ställs rätt stora krav på att man ska göra allt man kan innan bistånd från socialtjänsten kan bli aktuellt.

Eftersom din syster vistas och går i skolan i Stockholm är det Stockholm som är hennes boendekommun. Stockholm är den kommunen som ska handlägga hennes ansökan om boende om det inte är så att din syster under hela tiden haft bistånd från Värnamo och det finns en pågående insats där.

Vårt råd är till din syster är att prata med socialtjänsten i Stockholm och att hon ansöker om akut hjälp med boende. Om hon får avslag på sin ansökan kan hon överklaga beslutet och begära en motivering. Alternativt pratar med sin handläggare i Värnamo om hon har ett öppet ärende där.

Det som också är viktigt är att hon på egen hand söker boende såsom, rum, studentbostad, lägenhet, inneboendekontrakt mm.

Vi hoppas att din syster hittar en bra och stabil lösning och att hon kan slutföra sina studier.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter