Hur många dagar tar det innan man får brev ang LOB ?

Hej !

Jag var med om LOB i lördagsnatt. Polisen lät mig nyktra till och breskrev situationen som att jag var för berusad och behövde nyktra till. De frågade sedan om jag ville ha hjälp med alkoholintaget vilket jag svarade nej tack till.

Jag undrar får man någon polisrapport hemskickad ? Och är det krav på brev från socialtjänsten, och isåfall, hur lång tid tar det tills man får det brevet ?

MVH

poliumforlife

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du har blivit tagen av polisen som ansett att du var så pass berusad att de behövde omhänderta dig enligt Lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB). Detta syns inte i belastningsregistret utan det är en lag som polisen kan använda när en person är alltför berusad att den utgör en fara för sig själv eller för andra. Mer om lagen kan du läsa här:

https://lagen.nu/1976:511

Även om uppgiften om att du omhändertagits av polis enligt denna lag inte gör att du hamnar i belastningsregistret så skriver polisen en rapport som bland annat skickas till Transportstyrelsen som sedan kommer att synas i vägtrafikregistret i två års tid vilket kan komma att påverka ditt tillstånd att köra bil eller att ta körkort. Din fråga gällande om du kommer att få polisrapporten hemskickad till dig så hänvisar vi till polisen som du bland annat når på 114 14.

Du undrar också om socialtjänsten måste skicka hem ett brev till dig angående erbjudande och stöd. Alla vuxna personer som tagits av polisen enligt Lagen om omhändertagande av berusade personer ska kontaktas av socialtjänsten och erbjudas hjälp eller stöd. Detta är ett erbjudande och det finns inga krav förbundna med detta. Hur lång tid det tar innan du får detta brev är svårt att säga med du kan alltid kontakta socialtjänsten själv om du skulle önska stöd eller hjälp.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter