Svar på ert svar till mig.

Jag är medlem på boplats syd. Alla säger de samma sak. Jag måste vända mig till er för att få hjälp.
Citerat ert svar nedan.

Mvh

Charlotta

"Hej!

Vilken svår situation du har hamnat i, då du inom kort kommer behöva flytta ut ur din före dettas lägenhet. Vi förstår att det kan väcka mycket oro och stress hos dig.

Det vilar ett stort ansvar på den enskilde att göra vad den kan för att hitta boende. Därför kan det vara bra om du redan nu anmäler dig i bostadskö till olika hyresvärdar om du inte redan har gjort det. Du skriver att du p.g.a. skulder inte kommer att kunna få någon lägenhet via Boplatssyd. Det kan ändå vara ett sätt att på sikt ha möjlighet att få ett bostadskontrakt även om det inte i nuläget löser din situation. Kostnaden för en köplats är 300 kr per år.

Det kan också vara bra att kontakta privata hyresvärdar som oftast kan ha egna kösystem. Det finns många personer som har skulder hos Kronofogdemyndigheten. Det i sig betyder inte att man inte kommer kunna få ett förstahandskontrakt. Det går även att via olika webbsidor söka andrahands- och inneboendekontrakt.

Om man står helt utan boende kan man vända sig till socialtjänsten i den kommun man tillhör för att ansöka om hjälp. Om man inte anses vara berättigad hjälp med boende enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen kan man ansöka om nöd, i det fall man helt saknar egna inkomster och nätverk som kan hjälpa till.

Vi hoppas att du kommer att hitta en lösning för dig och din son!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter "

Charlotta

Kommentarer

Hej!

Ytterligare ett ställe som du skulle kunna vända dig till om du bor i Malmö är Bostadsrådgivningen som erbjuder stöd i att leta bostad. Du kan läsa mer om deras verksamhet här:

https://malmo.se/Service/Bygga-och-bo/Hitta-tomt-och-boende/Bostadsradgi...

Att vända sig till Bostadsrådgivningen kostar ingenting.

Kanske kan du även leta bostad i kranskommuner för att öka dina möjligheter att på egen hand ordna med ett boende.

Som vi tidigare skrev så är det möjligt att vända sig till socialtjänsten i sin kommun och ansöka om man gjort allt man kan för att lösa sin situation.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter