Orosanmälan

En orosanmälan för en vuxen person har gjorts från fd god man, ingen återkoppling på tre månader har gjorts trots flera påtryckningar från nuvarande god man. Tillslut svarar socialförvaltningen att orosanmälan finns inte då det inte går att göra på vuxen person om det ej är missbruk med i bilden. Person i fråga är inom psykiatrin. Kan detta verkligen stämma?

Maktlös

Kommentarer

Hej!

Om man är orolig för en vuxen person utifrån personens psykiska mående är det i första hand sjukvården som ska hjälpa. Du skriver att personen redan har kontakt med psykiatrin för sitt mående och det är bra att personen har den kontakten.

Till socialtjänsten kan man anmäla oro för vuxna personer avseende bland annat missbruk. Om det rör sig om en person som verkar fara illa av andra anledningar, exempelvis psykisk ohälsa, att den utnyttjas av andra personer, lever i hemlöshet och så vidare så kan man givetvis göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Generellt kan sägas att socialtjänsten ofta har mycket svårt att hjälpa vuxna människor om de inte själv önskar ha hjälp eller ha kontakt med socialtjänsten. Det är egentligen bara när det inkommer en anmälan enligt LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, som socialtjänsten kan öppna en utredning mot personens vilja och önskan. Detta för att kunna bedöma om vård mot personens vilja är nödvändigt för att personen inte ska utsätta sig för livsfara på grund av missbruket.

Om ni är fortsatt oroliga för personen råder vi er att lämna in en ny anmälan.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter