Utbetalning

När sker december månads utbetalning/Malmö?

Pia

Kommentarer

Hej!

Utbetalningar sker inte alla samtidigt utan bland annat beroende på när ansökan kommit in och anses fullständig. Det bästa är att kontakta sin handläggare för att få veta när utbetalningen kommer.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter