Vuxet barn försörja förälder?

Har socialtjänsten rätt att kräva att ett hemmavarande vuxet barn (26 år) ska försörja föräldern på sin inkomst? Alltså att de räknas som ett hushåll? Förälderns inkomst räcker inte till dennes levnadsomkostnader.

Caroline

Kommentarer

Hej!

När personer som inte själva har inkomster eller medel som räcker till för att nå upp till det som kallas för skälig levnadsnivå (detta brukar räknas utifrån vad en låginkomsttagare på orten normalt kan kosta på sig) så kan man ansöka om försörjningsstöd hos socialtjänsten.

Personer som är gifta eller lever under det som kallas för äktenskapliga förhållande är försörjningsskyldiga gentemot varandra. Detta gäller inte för exempelvis vuxna barn. Däremot ses hushållet som gemensamt varför bidraget blir lägre om man bor flera personer under samma tak. Det är då inte så att det vuxna barnet försörjer sin förälder, däremot förväntas man ha lägre kostnader för exempelvis förbrukningsvaror. Det är inte en vuxen persons ansvar att försörja sin förälder.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter