Skall jag betala?

Hej.
Har delad vårdnad men får inga uppgifter från modern eller CSN.
Dotter 17 år, går på gymnasiet men med 50% frånvaro.
Jag betalar 2073 kr/ mån till min dotters mor , moderns konto.
Pratat med min dotters lärare idag och han säger att det är frivilligt för henne att komma dit och att det räcker med att hon kommer 1 dag/ mån för att hon skall få fortsätta att gå där. Däremot så får hon säkert inget från CSN, säger han. Varför får jag inget veta från CSN om det ligger till på det viset, varför skall jag betala 2073 kr till min 17 åriga dotter när hon inte fullgör sin gymnasieutbildning? Jag betalar direkt till moderns konto för att dottern ej är 18 år. Hur gör jag sedan när hon blivit 18, då styr hon sig själv. Kan jag låta bli att betala nu när jag vet att hon har en stor frånvaro, en frånvaro som hennes moder ideligen lägger in och står inbakom. Läraren säger att det endast varit ett par intyg från läkare och att resten har modern lagt in. Hur gör jag ? Vill inte betala längre när det är så här.

Patrick.

Kommentarer

Hej!

Vi har valt att ta bort uppgiften om var någonstans som din dotter studerar för att inte riskera att röja hennes identitet.

Vi förstår att det kan vara frustrerande för dig som förälder när din dotters skolgång är problematisk. Det väcker ofta stor oro när barnens utbildning inte fungerar.

Om CSN bidraget endast betalas ut till en av vårdnadshavarna är det ju den vårdnadshavaren som kommer att märka om bidraget dras in. Ni kan ändra betalningsmottagare mellan vårdnadshavare på CSN:s hemsida så att ni delar bidraget mellan er.

Bestämmelser om underhållsskyldighet finns i föräldrabalken. I 7 kap. 1 § stadgas att föräldrars underhållsskyldighet som huvudregel upphör då barnet fyllt 18 år. Om barnet går i skola fortlöper underhållsskyldigheten tills barnet gått ut skolan eller fyllt 21 år. Till skolgång som ger underhållsskyldighet räknas grundskoleutbildning, gymnasieutbildning och annan jämförlig grundutbildning. Kurser på Komvux för att erhålla gymnasieexamen är således underhållsgrundande. Det finns i föräldrabalken inget krav på att studierna ska bedrivas på heltid.

Det är bra att du som förälder har en kontakt med din dotters lärare och om din dotter vill kan ni tillsammans träffas och planera för hur ni på bästa sätt kan hjälpa henne att fullfölja sina studier.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter