Tips och råd?

Hej. Jag undrar om det finns nåt ställe där en tjej i detta fall, kan gå till och få råd/stöd och stärka sin självkänsla så att hon kan bli stark nog och lämna skiten som slår och misshandlar henne psykiskt och fysiskt, det är inte OK...

Tack för ert enorma jobb ni gör.

Orolig mamma

Kommentarer

Hej!

Precis som du skriver så är det aldrig någonsin okej att utsätta någon för misshandel, varken fysiskt eller psykiskt. Och det finns hjälp att få.

Ett första steg kan vara att ringa Kvinnofridslinjen telefonnummer 020 - 50 50 50 den är öppen dygnet runt och tar emot samtal från hela landet.

Vid en akut situation, ring 112.

I Malmö finns olika samtalsmottagningar, till exempel:

Samtalsmottagningen för unga upp till 21 år som du når på telefonnummer 040 - 34 05 50.

Kriscentrums samtalsmottagning på telefonnummer 040 - 97 06 07
Via länken nedan kan du hitta mer om vad det finns för hjälp och stöd att få genom Malmö Stad:

https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-med.../Kvinnofrid-och-vald-i-nara-relatio...

Är tjejen i behov av skyddat boende akut eller mer planerat i samband med separation kontaktar hon socialtjänsten där hon bor.

Hon kan även vända sig till sin vårdcentral för att få samtalshjälp.

Ingen ska behöva känna sig rädd för eller hotad av någon i sin omgivning. Att du finns där och uppmärksammar hennes situation kan vara avgörande för om hon vill och orkar ta emot hjälp och kanske också lämna relationen.

Vi hoppas att hon får den hjälp och det stöd hon behöver för att kunna få leva det liv utan våld.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter