Vuxenmobbning

Hej!
Jag undrar hur ett minderårigt barn/tonåring går till väga o tar hjälp av när denne vill och har fog för att anmäla en vuxen person som befunnit sig i barnets närhet i många år för ren mobbing/utfrysning/allmänt illa uppförande?.

Mia

Kommentarer

Hej!

Om ett barn eller tonåring utsätts av en vuxen för mobbing eller annat beteende som inte är okej så är det viktigt att prata med någon annan vuxen om vad som händer.

Det kan vara till exempel en lärare, skolkurator eller någon annan vuxen som man litar på och är trygg med, eller någon som man aldrig förr träffat, exempelvis om man vänder sig till en Ungdomsmottagning där de dagligen möter barn- och unga som har olika bekymmer. Tillsammans med den en vuxen kan man sedan prata om vad som har hänt och om hur man kan gå vidare.

Det är viktigt för både barn och vuxna att berätta om vad de är eller varit med om och att få bekräftelse på att det man varit med om inte är okej. På Familjeteamet i Malmö kan man exempelvis få hjälp med detta. Du kan läsa mer om detta här:

https://malmo.se/Service/Du-och-dina-anhoriga/Stod-till-barn-och-unga/Sa...

Det är också möjligt att göra en orosanmälan till socialtjänsten det är all skolpersonal och sjukvårdspersonal skyldig att göra om man misstänker att ett barn eller en ungdom far illa. Då gör socialtjänsten en bedömning om barnet är i behov av akut skydd eller annan hjälp.

Barnet eller tonåringen kan också själv ringa till socialtjänsten och berätta om sin situation. Det finns också möjlighet för vem som helst som har vetskap om vad den unge utsätts för att göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Vi hoppas att den berörda unge får hjälp och stöd och att vårt svar varit till hjälp.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter