LVM, akut omhändertagande

Hej!
Soc säger att jag kan bli akut omhändertagen via LVM om jag hamnar på sjukhus pga mitt missbruk igen. Men det kan väl bara ske om sjukhuset skickar orosanmälning? Och det tar väl några dagar för kommunen att få in en orosanmälan? Vet sjukhus om när soc har öppnat LVM-utredning?

juligt

Kommentarer

Hej!

Du har ett antal frågor som vi ska försöka besvara så tydligt vi kan.
Om du skulle komma in på sjukhuset och läkaren bedömer att det finns en akut risk för ditt liv och din hälsa med anledning av ditt missbruk och du inte frivilligt går med på vårdinsatser kommer sjukhuset att kontakta socialtjänsten. Sjukhuset kan då ringa socialtjänsten och ett omedelbart omhändertagande kan ske.

Det är inte säkert att sjukhuset vet att socialtjänsten har en öppen LVM-utredning men om socialtjänsten till exempel har begärt läkarundersökning så kan sjukhuset ha kännedom om utredningen.

Den allra bästa är om du själv deltar i planeringen och uttrycker vad du anser skulle vara det bästa för dig snarare än att någon annan beslutar om ditt liv.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter