Oro trots utredning

Hej.
För ungefär en månad sedan fick vi hem papper på vad soc kommit fram till när de avslutat sin utredning. Utredning men visade på att barnen inte far illa utan att föräldrarna måste börja samarbeta.

Till detta hör till att barnens mor på eget initiativ hållit barnen hos dig och på så sätt ifrån deras far i över ett halvår. Innan detta så var det varannan vecka och det fungerade bra.

Barnen har inte fått träffa sin far på över 5 veckor och modern gör inget för att det ska bli något umgänge.

De har inletts en vårdnadstvist men modern ställer in möten där för att hon är för sjuk för att gå på möten.

Hon säger att sonen inte vill leva länge, trots detta så lämnar hon båda barnen ensamma hemma när hon ligger på sjukhus.
De var hemma från skolan då modern inte kunde fixa skjuts till skolan.

Modern har flyttat till annan ort men barnen går kvar i skolan i orten där fadern bor.

Är det någon vits med att skicka in ny orosanmälan nu fastän en utredning just avslutas? Oron nu är stark och jag undrar vad vi kan göra eller om det är kört nu?

Ska vi lägga denna oro på hyllan och hoppas på att någon annan kan hjälpa barnen eller ska vi skriva in ny orosanmälan?

//Ledsen Bonusmamma

Orolig

Kommentarer

Hej!

Du skriver att det nyligen avslutats en utredning på socialtjänsten som visat att barnen inte far akut illa och att föräldrarna behöver förbättra sitt samarbete.

Familjerätten är den myndighet som ska hjälpa föräldrar som inte kan komma överens kring sina barn. Nu låter det som att det är svårt då mamma ännu inte kommit till något möte med familjerätten.

Jag skulle rekommendera att i första hand fortsätta att försöka få till ett möte med mamma på familjerätten. Om det inte går att lösa frågorna kring umgänge och boende på frivillig väg kan det leda till en rättslig process. Den sköts också via Familjerätten. Det är ofta en lång och arbetsam process för alla inblandade så vi hoppas att det ska gå att lösa på annat sätt.

Du uttrycker också en oro för hur barnen har det hemma hos mamma. Om uppgifterna du berättar om är nya och inte tagits upp i utredningen kan det vara läge att göra en ny anmälan. Då ni nyligen haft kontakt med socialtjänsten kan ni också kontakta er socialsekreterare och rådfråga denne direkt kring uppgifterna och anmälan.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter