Beslutat följs inte

Hej
Jag skulle vilja fråga om tingsrättens följs inte av mamma eller 11 år barn. Och fämiljtätten vet om detta. Vad gör man?
Kan mamma gå resa till London utan få godkänt av gemensamma vårdnadshavare ( pappa n) blev inte godkänt skriftlig men barn bor hos mamma. ?

Gurs

Kommentarer

Hej!

Vårdnad av barn regleras i Föräldrabalkens sjätte kapitel. Utgångspunkten är att föräldrar som har gemensam vårdnad tillsammans ska fatta beslut som rör barnets personliga angelägenheter. Det innebär att den ena föräldern som utgångspunkt inte kan resa utomlands utan den andre förälderns medgivande.

Du skriver att ditt barn bor hos sin mamma. Enligt 6 kap 13 § 2 st Föräldrabalken har boendeföräldern, det vill säga den förälder som barnet bor med, rätt att ensam fatta vissa beslut som rör den dagliga omsorgen. Kortare utlandsresor brukar räknas till den dagliga omsorgen.
Boendeföräldern får inte på egen hand fatta beslut som kan ha ingripande betydelse för barnets framtid, om det inte krävs för barnets bästa, men en kortvarig utlandsresa bör inte räknas som ett ingripande beslut.

I ditt fall innebär det att mamman till ditt barn borde kunna resa på en kortare semester även om du inte ger ditt samtycke. Om det gäller en längre utlandsresa bör ni båda, eftersom ni är båda vårdnadshavare, vara överens om att det är okej.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter