Har inte rätt till sjukersättning ! Lidingö kommun social avslag

Hej!
Jag är sjukskriven
Pga Ryggen
Fr 1 september 2019
Jag har ingen inkomst
Social avslag varje månad !
Hyra obetald ingen mat
Planering av operation rygg 2019 17 december
Vad ska jag vända mig
Hur jag får hjälp !!
Nära vän hjälpte mig
Jag är skuldigt för mat !
Vad ska jag göra hjälp akut

Rufat

Kommentarer

Hej!

Att stå utan försörjning är såklart väldigt stressande och vi förstår om du är orolig. Om man samtidigt står in för en operation så kan vi förstå att stressen ökar än mer.

Du skriver att du är sjukskriven och har fått avslag på ansökan om försörjningsstöd. Först och främst vill vi råda dig att kontakta din socialsekreterare för att få klarhet i varför du fått avslag på dina ansökningar. Du kan också fråga denne om vad som krävs för att du ska vara berättigad försörjningsstöd. Om du tycker att besluten är fel kan du överklaga beslutet. Det gör du genom att lämna in en överklagan i vilken du skriver vilket beslut du vill överklaga, varför du tycker att beslutet är fel samt hur du önskar att det ändras. Överklagan lämnas till socialtjänsten som antingen kan ändra beslutet till din fördel eller lämna det vidare till Förvaltningsrätten som får pröva om beslutet är rätt eller inte.

Om du står helt utan pengar kan du också vända dig till kommunen för att göra en nödansökan. Tillsammans med nödansökan brukar man vanligtvis behöva lämna in ett aktuellt kontoutdrag samt redogöra för den uppkomna situationen.

Vi hoppas att du får snabb hjälp!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter