Hur kan man skydda sig vid falska anmälningar

Jag har en granne som jobbar i socialen som har skickat falska information om mig och mina barn till socialen..och so alltid när hon går ut på gården och vill leka med sina barn..så golor hon på min lägenhet som om hon väntar på att jag ska göra något fel så att hon går direkt och anmäla mig till socialen.
Jag är som en vanlig mamma. Nu har mina barn varit på utredning pga hennes lögner och påhittade historia. Jag e väldigt orolig att hon ska anmäla mig igen..för att hon jobbar i socialen oxå..så klart kollegorna tror på henne mer än vad de ska tro på mig.

Orolig mamma

Kommentarer

Hej!

Du skriver att dina barn utretts hos socialtjänsten och att du tror att det är din granne som själv arbetar inom socialtjänsten som gjort anmälningar dit.

Att anmäla att man misstänker att ett barn far illa kan alla göra och bör göra. Det är sedan upp till utsedd handläggare inom socialtjänsten att bedöma om misstankarna är av sådan art att utredning måste inledas. Detta görs för att säkerställa att inga barn far illa eller är i behov av skydd eller annat stöd från socialtjänsten.

Om uppgifterna som inkommit i en anmälan inte stämmer visar det sig vanligtvis under utredningens gång. Socialnämndens uppdrag är att verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden och i nära samarbete med familjen främja barns fysiska och psykiska hälsa och utveckling. Målsättningen är primärt att erbjuda stöd och hjälpinsatser för barnets bästa. Ibland har föräldrar svårt eller inte har förmågan att se sina barns behov och det kan ibland behövas insatser för att skydda barn som på olika sätt far illa eller inte får sina grundläggande behov tillgodosedda av sina föräldrar.

Vårt råd är att du pratar med dina barns handläggare och frågar vad anmälningen gäller och vem som gjort den. Du kan också berätta om din oro kring att uppgifterna i anmälan är påhittade.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter