Förhandsbedömning

Hej

När en förhandsbedömning avslutas dvs det inte inleds en utredning på barn. Gäller det om man endast får den informationen muntligt per telefon? Eller måste man få ett brev hem där det står att förhandsbedömningen är avslutad?

För

Kommentarer

Hej!

Vi tolkar din fråga som att du undrar över om information om att en utredning inte inleds är giltig eller inte om man får informationen muntligt.

Rutin i Malmö stad är att man informerar vårdnadshavarna muntligt när förhandsbedömning gjorts och beslut tagits om att utredning inte inleds. Vårdnadshavarna kan begära att få informationen skriftligt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter